pocetna strana Džoni Kom - kotlovi Radijator
logo radijator
Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
trajnozareci kotao serije k   Trajnožareći kotlovi serije K izradjuju se od kotlovskog lima C1204 JUS standard (HII DIN), debljine 4 i 5 mm sa nazivnom snagom od 18 do 80 kW.
 Analizom poprečnog preseka kotla vidi se da su izmenjivačke površine postavljene vertikalno i da svojim dimenzijama i rasporedom obezbedjuju veoma dugačak put dimnim gasovima kroz kotao. Merenjem je ustanovljena i znatno manja brzina gasova na izlazu iz kotla, kao i niža temperatura na ulazu u dimnjak što navodi na zaključak da ovakva konstrukcija obezbedjuje visok stepen iskorišenja. Kotlovi serije K imaju "donje sagorevanje", pa su izrazito trajnožareći, moguće ih je napuniti ogrevom do samih vrata za loženje bez bojazni da će se vatra ugasiti. Poseduje veliki spremnik za ogrev (ložište), tako da je moguće celodnevno korišćenje sa jednim do dva punjenja. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od šamotnog temperaturski akumulirajućeg materijala, koje se zagrevaju na temperaturu dovolju da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.
 U kotlove se ugradjuju i bakarni izmenjivači toplote za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem.
 Kada se kao gorivo koristi drvo stepen iskorišćenja je preko 80%, visok stepen iskorišćenja se ostvaruje i u slučaju mešanja drveta i uglja, dok je stepen iskorišćenja nešto manji u slučaju loženja samo ugljem.
 Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja ne preporučuje se loženje gumom, plastičnim masama, organskim otpacima, tekstilnim krpama i sl.

tehničke karakteristike

Tip
kotla
Snaga
kW
Radni pritisak
kPa
Probni pritisak
kPa
Zapremina vode
l
Potrebna promaja
Pa
K18 18 300 450 55 17
K25 25 72 18
K33 33 87 20
K40 40 100 22
K50 50 140 23
K65 65 155 24
K80 80 180 24
presek trajnozareceg kotla
DIMENZIJE (mm)
Tip
kotla
Težina
kg
Širina
mm
Dubina
mm
Visina
mm
Prečnik dimne cevi
mm
K18 238 458 790 1105 160
K25 295 528 885 1105 180
K33 326 578 955 1160 200
K40 335 668 965 1215 200
K50 449 768 962 1265 200
K65 525 868 965 1305 250
K80 555 918 1010 1305 250
pocetna strana
Kotao trajnožareći serije K   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
trajnozareci kotao serije fk   Trajnožareći kotlovi sa kosim ložištem, ventilatorom i automatikom serije FK
  Kod FK serije kotlova osnovni činilac sagorevanja nije prirodna promaja od dimnjaka već takozvana prinudna promaja izazvana centrifugalnim ventilatorom.
  Kod ovih kotlova izmenjivačke površine su tako rasporedjene da imaju ložište sa "gornjim" sagorevanjem. Ovakvo ložište je primereno sagorevanju svih vrsta ugljeva, granulisanog uglja, peleta i svih vrsta biomase. Ventilator je smešten sa zadnje strane ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog prostora. Takodje, na gornjim vratima, postoje dovodi za sekundarni vazduh, koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima.
  Glavne karakteristike kotlova serije FK:
  - veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućen potpunim sagorevanjem, koje obezbedjuje ventilator
  - pogodan je za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase
  - zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dodje do gašenja vatre tokom rada
  - jedno punjenje gorivom dovoljno je za celodnevno grejanje, u povoljnijim uslovima i duže od toga

tehničke karakteristike

Tip kotla FK 18 FK 25 FK 33
Snaga (kW) 18 25 33
Radni pritisak (kPa) 300
Probni pritisak (kPa) 450
Zapremina vode u kotlu (l) 55 72 87
Potrebna promaja (Pa) 17 18 20
Temperatura izduvnih gasova (°C) 200
Maksimalni radni pritisak (bar) 3
Max. temp. potisnog voda (°C) 90
Min. temp. povratnog voda (°C) 50
Zapremina magacina
za ogrev (m3)
0,08 0,09 0,13

1. Automatika
2. Odzraka
3. Konektor
4. Turbulator
5. Ventilator

presek trajnozareceg kotla fk
DIMENZIJE (mm)
Tip
kotla
Težina
kg
Širina
mm
Dubina
mm
Visina
mm
Prečnik dimne cevi
mm
FK 18 238 458 790 1105 160
FK 25 295 528 885 1105 180
FK 33 326 578 955 1160 200
pocetna strana
Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
toplovodni kotao serije r   Trajnožareći kotlovi serije R izradjuju se od kotlovskog lima C1204 JUS standard (HII DIN), debljine 5 i 6 mm sa nazivnom snagom od 65 do 250 kW. Poseduju vodom hladjenu rešetku, koju čine bešavne cevi u kotlovskom kvalitetu C1212.
 Poprečni presek pokazuje da su izmenjivačke površine postavljene horizontalno i da obezbedjuju relativno dug put dimnim gasovima kroz kotao. Kotlovi su sa tri promaje i dimni gasovi na svom putu prema dimnjaku idu uvek vertikalno uvis i horizontalno levo i desno. Na osnovu ovoga se može zaključiti da kotlovi serije R rade na principu "gornjeg sadorevanja, tj. da kiseonik prolazi kroz celu zapreminu ogreva i da zajedno sa gasovima iz njega sagoreva prema gornjoj ogrevnoj površini. Dosadašnje iskustvo u svetu je pokazalo da su ovakve konstrukcije veoma primenljive kada se kao gorivo koriste koks, granulirani ugljevi, drveni otpad, sitno seckano drvo i razni oblici bio mase. Takodje je ova konstrukcija pogodnija za prelaz na tečno ili gsovito gorivo.
 Ovi kotlovi poseduju bakarni izmenjivač toplote na koji se priključuje ventil za termičko osiguranje oticanjem.
 Na svaki kotao serije R moguće je ugraditi bojler zapremine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a takodje je moguća i nadogradnja elektrokotla snage od 18 do 36 kW.
 Glavna karakteristika ovih kotlova je da su otporniji prema pojavi kondenzacije i nisko temperaturne korozije i da su im za normalni rad i sagorevanje potrebne manje promaje dimnjaka.
 Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja ne preporučuje se loženje gumom, plastičnim masama, organskim otpacima, tekstilnim krpama i sl.

tehničke karakteristike

Tip
kotla
Snaga
kW
Radni pritisak
kPa
Probni pritisak
kPa
Zapremina vode
l
Potrebna promaja
Pa
R65 65 300 450 128 23
R80 80 160 26
R100 100 190 29
R120 120 220 34
R140 140 300 36
R170 170 395 47
R200 200 507 50
R250 250 550 54
presek toplovodnog kotla serije r
DIMENZIJE (mm)
Tip
kotla
Težina
kg
Širina
mm
Dubina
mm
Visina
mm
Prečnik dimne cevi
mm
R65 364 688 825 1366 180
R80 434 733 875 1415 200
R100 471 808 872 1495 200
R120 515 878 924 1482 200
R140 673 976 992 1530 250
R170 862 960 1160 1645 250
R200 1034 1070 1270 1700 300
R250 1420 1200 1400 1870 350
pocetna strana
Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
toplovodni kotao serije c   Toplovodni kotlovi serije C izradjuju se od kotlovskog lima C1204 JUS debljine 4 i 5 mm sa nazivnom snagom od 25 do 50 kW. Razvijeni su u skladu sa zahtevima tržišta, a na iskustvima sa serijama K i R. Ova konstrukcija ima "gornje sagorevanje" tako da se najveći stepen iskorišćenja ostvaruje ugljem, drvenim otpadom i biomasom ali se pokazalo da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo.
 Osnova ložišta su rostovi od sivog liva koji ostaju nedeformisani i pri najvišim koje mogu da se ostvare u ložištu.Uloga rostova u procesu sagorevanja je veeoma bitna jer se sivi liv dodatno zagreje i drži temperaturu ložišta bez obzira na režim rada, čime se umanjuje efekat kondenzacije i vrši potpunije sagorevanje tako da je pojava katrana i čadji u kotlu maksimalno smanjena.
 Vrata za potpalu i loženje uradjena su u širini ložišta tako da je čišćenje kotla znatno olakšano.Serija C poseduje i pepeljaru koja svojim gabaritima maksimalno pokriva prostor za pepeo ali ne smeta potrebnoj promaji vazduha ispod rostova. Kada se otvore gornja vrata u unutrašnjosti kotla se jasno vidi pregradni lim koji je donjim krajem oslonjen na izmenjivačku kutiju, a gornjim na čeonu prednju stranu. Ovaj lim se ručno skida i vadi se iz kotla samo u slučaju čišćenja. Prilikom rada ovaj lim mora da bude na već opisanom mestu kako bi se obezbedio efektivan rad kotla.
 Konstrukcija ovih kotlova omogućava lako priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem i njegovu efikasnu primenu što je jedan od najbitnijih faktora bezbednog rada kotla.
 Na svaki tip kotla iz ove serije moguće je nadograditi elektrokotao snage od 18 do 36 kW, a na kotlove C33 i jaEe moguće je ugraditi bojler zapremine 100 i za grejanje sanitarne vode.
 Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja ne preporučuje se loženje gumom, plastičnim masama, organskim otpacima, tekstilnim krpama i sl.

tehničke karakteristike

Tip
kotla
Snaga
kW
Radni pritisak
kPa
Probni pritisak
kPa
Zapremina vode
l
Potrebna promaja
Pa
C25 25 300 450 68 20
C33 33 88
C40 40 105
C50 50 153 25
presek toplovodnog kotla serije c
DIMENZIJE (mm)
Tip
kotla
Težina
kg
Širina
mm
Dubina
mm
Visina
mm
Prečnik dimne cevi
mm
C25 272 685 685 1230 180
C33 315 594 755 1230 180
C40 330 644 755 1230 180
C50 353 708 770 1340 200
pocetna strana
Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
toplovodni kotao tkan   Toplovodni kotlovi serije TKAN razvijeni su sa namerom da korisniku omoguće veliku udobnost prilikom korišćenja čvrstog goriva. Veliki spremnik goriva i sistem automatskog nalaganja omogućavaju višednevnu nezavisnost kotla od ponovnog punjenja.
Ceo sklop kotla sastoji se iz tri nezavisne celine:
 • telo kotla,
 • sistem automatskog nalaganja i
 • automatika sa odgovarajućim sondama.
 •   Telo kotla izradjeno je od kotlovskog lima debljine 6 mm. Elementi u kojima se vrši izmena toplotne energije dimnih gasova i vode u kotlu rasporedjeni su tako da obezbedjuju "gornje" sagorevanje. Ovakvo ložište primereno je uglju, peletama, drvnim industrijskim otpacima i raznim vidovima biomase. Od ugljeva moguće je koristiti sušene, granulisane ugljeve granulacije od 8 do 25 mm.
    Zbog dužine puta dimnih gasova, upotrebe specijalnih turbulatora (usmerivača dima) i primene automatike ova konstrukcija ima stepen iskorišćenja i do 20% veći nego klasični kotlovi.
  Sistem automatskog nalaganja se sastoji iz sledećih delova:
 • velikog spremnika za gorivo,
 • dvostepenog pužnog reduktora sa motorom snage 150W,
 • pužnog transportera,
 • centrifugalnog ventilatora sa motorom snage 80W i
 • komore za sagorevanje, izradjene od sivog liva.
 • Automatika kotla direktno reguliše parametre i uredjaje:
 • temperaturu vode u kotlu,
 • opseg temperature rada pumpe za grejanje i
 • snagu kotla.
 •   Na željenu temperaturu vode u kotlu utiče sonda za spoljnu temperaturu, kao i željena temperatura u prostoriji, preko sobnog termostata. Ovo omogućava programiranje temperature dnevno, po satima, nedeljno i tromesečno.
    Moguće je podesiti opseg rada pumpe za grejanje i dve pumpe bojlera sanitarne vode i to pumpe za recirkulaciju i pumpe potrošne vode.
    Snaga kotla se reguliše količinom vazduha za sagorevanje, to jest brojem obrtaja ventilatora i količinom goriva za svako sledeće punjenje, vremenom rada pužnog transportera za nalaganje.
  pocetna strana
  Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
  Compact 20   Compact 20 namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6 ili 8mm i dužine 25mm. Pelet mora da odgovara standardu ONORM M 7135.
    Compact 20 se instalira u kotlarnice, s tim što ima prednost u situacijama gde su potrebne što kompaktnije dimenzije. Ukupna širina je 870 mm a lakom demontažom može da se pretvori u dva dela, kotlovski širine 580 mm i silos širine 290 mm.
    Montira se na klasični dimnjak minimalnog prečnika 130 mm. Dimnjak mora da zadovoljava i sve ostale standarde kao kod klasičnih kotlova.
    Nominalna snaga Compact-a 20 prema standardu EN303-5 je 20 kW.
    U okviru kotla instalirani su i odgovarajuća cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda od 10 litara. Kotao se isporučuje i sa mehaničkim sigurnosnim i odzračnim ventilom. Kotao poseduje i izmenjivač za ugradnju ventila za termičko osiguranje oticanjem. Sagorevanje peleta se vrši po principu nasipnog ložišta. Ceo proces je vodjen automatikom koja dozvoljava odabir jednog od 5 nivoa snage. Moguće je prilkjučiti sobni termostat i isprogramirati periode starta radnih i ciklusa mirovanja za 7 dana.

  Compact 20 sema
  NAPOMENA:  priključak D1 - povratni vod,  priključak D2 - potisni vod,  priključak D3 - sigurnosni vod,  priključak D4 - izmenjivač termičkog osiguranja

  Snaga (kW) 20
  Radni pritisak (kPa) 300
  Probni pritisak (kPa) 450
  Maksimalni radni pritisak (bar) 3
  Zapremina vode u kotlu (l) 78
  Težina kotla (kg) 360
  Maksimalna temperatura potisnog voda (°C) 90
  Minimalna temperatura povratnog voda (°C) 60
  Stepen iskorišćenja (%) >92
  dimenzije (mm)
  A 870
  A1 560
  A2 290
  B 783
  B1 1165
  C 1300
  ØD 130
  E 1080
  F 160
  G 90
  H 1363
  K 900
  dimenzije (col)
  D1 1"
  D2 1"
  D3 1/2"
  D4 1/2"
  D5 1/2"
  D6 1/2"
  D7 1"
  D8 3/4"
  pocetna strana
  Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
  kamin Biolux
  BIOlux namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6 mm i dužine do 25 mm, a sve prema standardu izrade peleta ONORM M 7135.
  Ovaj proizvod Radijator inženjeringa namenjen je za montažu u samom objektu koji se greje. Za razliku od klasičnih kotlova nije potreban poseban prostor tj. kotlarnica. Medjutim, zbog delikatnosti procesa sagorevanja koji se odvija u okviru stambenog prostora, prilikom odabira mesta montaže kao i prilkjučenja na dimnjak konsultovati stručna lica ovlašćena od strane proizvodjača ili direktno Radijator inženjering.
  • Mogućnost montaže na fasadne dimjake minimalnog prečnika 100 mm. Dimni izlaz iz kamina prečnika 80 mm.
  • Energija koja se dobija sagorevanjem prenosi se grejanjem u prostor na dva načina.
   • Snaga preneta na kotlovski deo a koja se predaje radijatorima je 14 kW
   • Snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem 6 kW
  • U okviru BIOlux-a instalirani su:
   • cirkulaciona pumpa,
   • ekspanziona posuda od 10 litara,
   • presostat vode,
   • presostat vazduha
  • Proces sagorevanja vodjen je automatski, korisnik bira jednu od tri moguće snage sagorevanja. Potpaljivanje je električno. Moguće je radni režim i period prestanka rada isprogramirati sedmodnevnim tajmerom.

  Biolux sema
  NAPOMENA:  priključak D1 - potisni vod,  priključak D2 - povratni vod,  priključak ØG - dovod vazduha za sagorevanje

  Snaga u radijatorima (kW) 14
  Snaga u zračenju (kW) 5
  Radni pritisak (bar) 2,5
  Probni pritisak (bar) 4,5
  Zapremina vode u kotlu (l) 36
  Težina (kg) 240
  Potrebna promaja dimnjaka (Pa) 15-18
  Maksimalna temperatura potisnog voda (°C) 90
  Minimalna temperatura povratnog voda (°C) 60
  Stepen iskorišćenja (%) >90
  dimenzije (mm)
  A 565
  B 635
  B1 700
  C 332
  ØD 80
  E 126
  F 458
  ØG 50
  H 1234
  Ha 1315
  dimenzije (col)
  D1 1"
  D2 1"
  pocetna strana
  Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Etaž 20   Etaž C20   Cisterne  
  toplovodni liveni kotao lk   Liveni toplovodni kotao LK MAX je tropromajni kotao sa zapreminom ložišnog dela koja omogućava manji broj loženja u toku dana, dok odnosom visine i dubine ložišta omogućava dobro sagorevanje u svakoj zoni ložišta. Liveni članci se proizvode u renomiranoj ruskoj livnici sa tradicijom čiji počeci datiraju od 1735. godine. Minimalna debljina, u svakom poprečnom preseku članka je 6 mm.
  Kotao je prilagodjen sagorevanju svih vrsta ugljeva od lignita do koksa, kao i drveta odredjenog stepena suvoće (bez problema se mogu koristiti krupniji komadi drveta).
  Naročito je pogodan u uslovima očekivane kondezacije (naprimer podno grejanje), a bez upotrebe akumulatora toplote.
  Ukoliko se koristi ventil za termičko osiguranje oticanjem, obavezno koristiti izmenjivač za hladjenje vode u potisnoj grani kotla.

  tehničke karakteristike

  Opis LK MAX 3 LK MAX 4 LK MAX 5 LK MAX 6
  Nazivne performanse
  mrki ugalj/drvo (kW)
  21/16,5 30/23 40/33 50/39
  Broj članaka (kom) 3 4 5 6
  Efikasnost minimalna (%) 77,6 78,3 78,8 79,2
  Prosečna dnevna
  potrošnja goriva (kg)
  35 40 70 85
  Dužina (mm) 680 800 920 1040
  Visina (mm) 1150
  Širina (mm) 500
  Težina (kg) 266 333 401 469
  pocetna strana
  Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž C20   Cisterne  
  etaz 20   Etaž 20 je zavarena konstrukcija sa dvostrukim zidom i vodom hladjenom rešetkom, tako da obliva sve površine koje su u dodiru sa plamenom i vrelim gasovima. Izradjen je od kotlovskog lima debljine 4 mm, dok je rešetka od kotlovskih bešavnih cevi kvaliteta C1212. Svojom konstrukcijom obezbedjuje lako loženje i čišćenje.
   Kotao je obložen oplatom od plastificiranog lima debljine 1 mm. Na dimnjak se priključuje sa plotne.
   Obavezna je ugradnja sigurnosnog ventila na odvojenom priključku zašitnog voda.
   Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja ne preporučuje se loženje gumom, plastičnim masama, organskim otpacima, tekstilnim krpama i sl.

  tehničke karakteristike

  Tip
  kotla
  Snaga
  kW
  Radni pritisak
  kPa
  Probni pritisak
  kPa
  Zapremina vode
  l
  Potrebna promaja
  Pa
  Težina
  kg
  Širina
  mm
  Dubina
  mm
  Visina
  mm
  Prečnik dimne cevi
  mm
  Etaž 20 20 300 450 25 17 155 470 650 855 130
  etaz 20 sema
  LEGENDA
  1. Etaž 20
  2. Priključak za punjenje i pražnjenje
  3. Cevni odzračivač sa prelivom za vodu
  4. Priključak za odzračnu slavinu
  5. Ventil za mešanje
  6. Skuplač nečistoće
  7. Ventil
  8. Cirkulaciona pumpa
  9. Termometar
  10. Manometar
  11. Priključak za termičko osiguranje
  12. Priključak za sondu termičkog osiguranja oticanjem
  13. regulator promaje
  14. Priključak za sondu termometra i regulatora promaje
  pocetna strana
  Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Cisterne  
  etaz C20   Etaž C20 čelični toplovodni kotao na čvrsto gorivo namenjen kako grejanju tako i kuvanju i pečenju hrane. Ukupan toplotni učinak je 20 kW, pri čemu se preko plotne i rerne odaje sredini u kojoj je kotao 5 kW dok se radijatorima predaje 15 kW. Kotao je izradjen od kotlovskog lima debljine 4 mm. Zapremina rerne je 52 litara. Rostovi su od sivog liva debljine 25 mm i moguće ih je postaviti u dva položaja. Gornji poloॎaj je za letnji režim u kom se slučaju preporučuje da postoji i potrošač sanitarne vode. Priključak za dimnjak je prečnika 145 mm i po mestu priključenja na dimnjak kotao može biti levi ili desni. U sastavu standardne opreme je i specijalni regulator vazduha za etažne kotlove. Svaki kotao ima i mogućnost priključenja termičkog osiguranja oticanjem koje je preporučljivo kada kotao radi u zatvorenom sistemu grejanja.
  sema 1 etaz c20 sema 2 etaz c20

  tehničke karakteristike

  Tip
  kotla
  Snaga
  kW
  Radni pritisak
  bar
  Probni pritisak
  bar
  Zapremina vode
  l
  Težina
  kg
  Potrebna promaja
  Pa
  A
  mm
  B
  mm
  H
  mm
  D
  mm
  E
  mm
  F
  mm
  K
  mm
  d1
  col
  d2
  col
  d3
  col
  Etaž C20 20 3 6 21 210 17 1080 600 850 145 350 415 150 1/2 1/2 1
  LEGENDA
  1. Etaž 20
  2. Priključak za punjenje i pražnjenje
  3. Cevni odzračivač sa prelivom za vodu
  4. Priključak za odzračnu slavinu
  5. Ventil za mešanje
  6. Skuplač nečistoće
  7. Ventil
  8. Cirkulaciona pumpa
  9. Termometar
  10. Manometar
  11. Priključak za termičko osiguranje
  12. Priključak za sondu termičkog osiguranja oticanjem
  13. regulator promaje
  14. Priključak za sondu termometra i regulatora promaje
  pocetna strana
  Kotao trajnožareći serije K   Kotao trajnožareći serije FK   Kotao toplovodni serije R   Kotao toplovodni serije C   Kotao toplovodni serije TKAN   Kotao na pelet Compact 20   Kamin na pelet BIOlux   Kotao liveni toplovodni serije LK   Etaž 20   Etaž C20  
  cisterna   Cisterne za lož ulje i naftu su izradjene od konstrukcionog čelika Č0361 debljine 3 mm za zapremine do 300 litara, a debljine 4 mm za zapremine do 5000 litara. Dve osnovne verzije od 2000 i 3000 litara su u ponudi sa standardnim dimenzijama, a svaki veći rezervoar se pravi prema željama kupca.
   Cisterne se standardno isporučuju sa nivokazom i ventilom od 1 cola koji omogućava pretakanje iz cisterne ili eventualno odmuljivanje. Na vrhu su dva priključka sa spoljnim navojem od 2 cola i 5/4 cola i jednim sa unutrašnjim navojem od 6/4 cola.

  tehničke karakteristike

  sema cisterna
  Tip cisterne A (mm) B (mm) C (mm)
  2000 1946 1700 700
  3000 2770 1600 800
   
  pocetna strana Džoni Kom - kotlovi Radijator