U.T.P.D. DŽONI KOM D.O.O.
SVILAJNAC, Kneza Miloša 126
tel./fax: 035/312-379, 314-199, 311-942, 063/660-964
e-mail: dzonikom@verat.net, office@dzonikom.com, dzonikom@gmail.com

KOTLOVI

KOTLOVI ZA CENTRALNO GREJANJE

Veliki izbor kotlova više domaćih i stranih proizvođača, različitih modela i karakteristika po povoljnim cenama.

Kombinovani čelični kotlovi (od kotlovskog lima) trajnožareći, sa kosim ili pravim ložištem, kao i liveni čelični kotlovi na čvrsto gorivo, prvenstveno su namenjeni za loženje drvetom i ugljem. Pored primarne namene za loženje drvetom i ugljem, ugradnjom odgovarajućeg gorionika umesto drveta i uglja kao gorivo mogu koristiti: pelet, koštice voća, naftu, prerađeno ulje ili gas. Odlikuje ih jednostavno održavanje, visok stepen iskorišenja i niski troškovi eksploatacije (grejanja).

Kotlovi na pelet predstavljaju efikasan, ekonomičan, ekološki i komforan način zagrevanja životnog ili poslovnog prostora. Rad ovih kotlova je automatizovan, mogu se programirati za više različitih režima rada. Imaju visok stepen iskorišćenja, kao gorivo koriste pelet koji zbog malog stepena vlažnosti ima visoku energetsku vrednost 5,4 kWh/kg. Pri sagorevanju peleta ostaju minimalna količina pepela i dimnih gasova, što ga uz činjenicu da je biološki obnovljiv svrstava u jedan od ekološki najprihvatljivijih izvora energije.

Električni kotlovi su malih gabarita i skladno dizajnirani, lako se montiraju i ne zauzimaju puno prostora. Mogu se koristiti kao osnovni izvor grejanja, a idealni su kao pomoćni izvor grejanja u prelaznim periodima.

Kotlovi na gas se uklapaju u svaki prostor zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, najčešće se kače na zid, namenjeni su za grejanje i pripremu tople vode uz maksimalan komfor i minimalnu potrošnju. Po načinu odvođenja dimnih gasova mogu biti fasadni - kondezacina cev se izvodi kroz zid (fasadu) ili dimnjačni - dimni gasovi se ispuštaju kroz dimnjak. Po načinu korišćenja energije gasa mogu biti konvencionalni i kondezacioni koji dodatno koriste toplotu vodene pare iz dimnih gasova što im dodatno povećava stepen iskorišćenja.

SVE VRSTE KOTLOVA: ČELIČNI I LIVENI KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO, KOTLOVI NA PELET, GORIONICI ZA PELET, PELET, KOTLOVI NA BIOMASU, KOTLOVI NA STRUJU, KOTLOVI NA GAS, KOTLOVI NA NAFTU

RADIJATORI

VELIKI IZBOR RADIJATORA

Izaberite veličinu, boju i oblik radijatora koji će se najbolje uklopiti u vaš stambeni ili radni prostor.

Panelni radijatori se prave od čeličnog lima, kače se na zid ili se postavljaju na pod pomoću podnih nosača. Prave se sa različitim dimenzijama i u više tipova. Standardne visine panelnih radijatora su: 300, 400, 500, 600 i 900 mm. Po tipu mogu biti: tip 10 - sa 1 pločom, tip 11 - 1 ploča i lamela, tip 20 - 2 ploče, tip 21 - 2 ploče i 1 lamela, tip 22 - 2 ploče i 2 lamele, tip 30 - sa 3 ploče i tip 33 - 3 ploče i 3 lamele.

Aluminijumski radijatori se formiraju spajanjem aluminijumskih rebara, što ih čini veoma fleksibilnim kad je upitanju potrebna količina toplote (spajanjem potrbnog broja rebara). Najčešće standardne visine aluminijumskih rebara su: 350, 500, 600, 800, 1400, 1800 i 2000 mm. Male su specifične težine, imaju odličnu toplotnu provodljivost, a osobina aluminijuma da u kontaktu sa vodom ili vazduhom stvara tanak oksidni sloj koji ga štiti od dalje erozije daje im praktično neograničen vek trajanja. Postavljaju se kačenjem na zid ili na pod pomoću podnih nosača.

Cevasti radijatori se prave od hidroispitanih čeličnih cevi (cevi ispitane na pritisak). Po obliku mogu biti ravni ili lučni (zaobljeni). Kače se na zid i zauzimaju veoma malo prostora pa su pogodni za kupatila, gde se koriste kao grejna tela za zagrevanje prostora i za sušenje peškira, odakle im i potiču nazivi kupatilski radijatori ili sušači.

PANELNI RADIJATORI, ALUMINIJUMSKI RADIJATORI, CEVASTI RADIJATORI (KUPATILSKI RADIJATORI, SUŠAČI PEŠKIRA)

CEVI ZA SVE VRSTE INSTALACIJA

CEVI ZA CENTRALNO GREJANJE   CEVI ZA VODOVOD I KANALIZACIJU

Cevi za sve vrste instalacija: centralno grejanje, vodovod, kanalizaciju, ...

BAKARNE CEVI, PVC-Al-PVC CEVI, ALPEX CEVI, PEX CEVI, PVC CEVI

SOLARNA ENERGIJA

SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA   SOLARNI BOJLERI

Besplatno grejanje snitarne vode i vode u sistemu centralnog grejanja!

Solarna energija
Sunce je najveći izvor energije na Zemlji, a solarna energija je energija sunčevog zračenja koju primećujemo u obliku svetla i toplote. Energija koja potiče iz sunčevog zračenja smatra se ekološkim i obnovljivim izvorom energije jer se njenim korišćenjem ne remeti ravnoteža toka materije i energije u prirodi. Sunčeva energija se može koristiti na razne načine, a najčešće kao toplotna i električna. Najjednostavniji način je sakupljanje toplotne energije pomoću solarnih kolektora u kojima se greju voda ili vzduh, koji se mogu koristiti u sistemima centralnog grejanja i za grejanje sanitarne vode u bojlerima. Električna energija se proizvodi izlaganjem fotonaponskih ćelija (solarnih panela poluprovodničkih osobina) sunčevom zračenju. Prilikom apsorbovanja svetlosne energije atomi emituju elektrone i tako se stvara fotoelektrični efekat.

Solarni kolektori koriste se za zagrevanje sanitarne vode ili kao ispomoć u sistemima centralnog grejanja, čime se troškovi grejanja znatno smanjuju. Postoje različiti tipovi solarnih kolektora. Glavna podela solarnih kolektora je na ravne (pločaste) i vakuumske solarne kolektore. Vakuumski kolektori uglavnom obezbeduju bolje performanse od pločastih kolektora jer unutar cevi imaju vakuum, koji predstavlja dobru izolaciju pa su gubici energije minimalni. Pločasti kolektori imaju prednost kod niskotemperaturnog zagrevanja kao što je na primer grejanje bazena, dok kod zagrevanja sanitarne vode i grejanja prostora, vakuumski kolektori imaju veću efikasnost. U novije vreme proizvode se vakuumski kolektori koji u poleđini imaju ogledalo koje usmerava sunčevu toplotu ka cevi i time omogućavaju efikasnije korišćenje sunčevog zračenja. Solarni kolektori se razlikuju i po apsorberima toplote koji mogu biti bakarni ili aluminijumski. Bakarni apsorberi su efikasniji, dok su aluminijumski jeftiniji.

SOLARNI KOLEKTORI, SOLARNI BOJLERI, AKUMULATORI TOPLE VODE

CEVI, PROFILI, LIM

ČELIČNE I ALUMINIJUMSKE CEVI, PROFILI, LIM

ČELIČNE CEVI, ČELIČNI PROFILI, ČELIČNI LIM, ALUMINIJUMSKE CEVI, ALUMINIJUMSKI PROFILI, ALUMINIJUMSKI LIM

najpovoljnije cene
CENOVNIKKATALOZIFOTO GALERIJAKALENDARKONTAKT štampač